Sterilizacija je postopek, ki s predmetov, inštrumentov in materialov, ki pridejo v stik s pacientom, popolnoma odstrani vse vrste mikroorganizmov (bakterije, viruse, spore, glive).

Varnost naših pacientov je za nas vedno na prvem mestu. Visoko postavljeni standardi sterilizacije, dezinfekcije in higiene v zobozdravstvenem centru Orto-Nova se izvajajo po mednarodnih standardih in zakonih Evropske unije.

Center Orto-Nova je opremljen s sterilizatorji nove generacije. Za sterilizacijo inštrumentov uporabljamo sterilizatorje s suhim zrakom, avtoklav ter kvarčni sterilizator. Površine ordinacij steriliziramo tudi z UV svetlobo.

Visoko zpostavljeni standardi sterilizacije, dezinfekcije in higiene zagotavljajo varovanje zdravja tako pacientov, kot naših zaposlenih.

 

 

  • Vsak predmet, ki se uporabi med stomatološkim posegom, gre skozi strog postopek sterilizacije in dezinfekcije

  • Izdelki za enkratno uporabo se uporabijo samo za enega pacienta

  • Po odhodu vsakega pacienta opravimo dezinfekcijo vseh uporabljenih stomatoloških predmetov in površin

  • Pred sterilizacijo inštrumente po točno določenem protokolu položimo v posodo z dezinfekcijsko raztopino