Sterilizacija je postopek, ki s predmetov, inštrumentov in materialov, ki pridejo v stik s pacientom, popolnoma odstrani vse vrste mikroorganizmov (bakterije, viruse, spore, glive).

  • Vsak predmet, ki se uporabi med stomatološkim posegom, gre skozi strog postopek sterilizacije in dezinfekcije

  • Izdelki za enkratno uporabo se uporabijo samo za enega pacienta

  • Po odhodu vsakega pacienta opravimo dezinfekcijo vseh uporabljenih stomatoloških predmetov in površin

  • Pred sterilizacijo inštrumente po točno določenem protokolu položimo v posodo z dezinfekcijsko raztopino