Center za zobozdravstveno medicino Orto-Nova (v nadaljevanju: Orto-Nova); OIB: 70495825973, v svoji poslovni enoti v Reki, Lošinjska 16 (kot upravljavec obdelave vaših osebnih podatkov, uporablja in ščiti vse informacije, ki jih Uporabniki dostavljajo pri uporabi spletne strani www.ortonova.si in naših ostalih storitev, zlasti glede obdelave osebnih podatkov pri opravljanju svojih storitev.

Osebni podatki so vse informacije, ki se nanašajo na določeno fizično osebo ali fizično osebo, ki jo je mogoče določiti. Natančneje, za osebne podatke veljajo vse informacije, ki identificirajo uporabnika (npr. ime in priimek, e-poštni naslov, naslov prebivališča ipd.). Obdelava osebnih podatkov je vsako dejanje ali skupina dejanj, izvedenih na osebnih podatkih, bodisi z avtomatskimi sredstvi ali ne, kot so zbiranje, snemanje, organiziranje, shranjevanje, prilagajanje ali spreminjanje, umik, vpogled, uporaba, odkrivanje pri prenosu, objavljanje ali na drugačen način omogočanje dostopa, kategoriziranje ali kombiniranje, blokiranje, brisanje ali uničevanje ter izvajanje logičnih, matematičnih in drugih operacij s temi podatki.

Kako zbiramo osebne podatke

Orto-Nova zbira Vaše osebne podatke, med drugim tudi v naslednjih primerih:

 • v kolikor nas kontaktirate neposredno preko katere koli spletne strani Centra za zaobozdravstveno medicino Orto-Nova, z namenom zahtevanja informacij ali ponudbe za naše storitve, preko našega kontaktnega obrazca
 • v kolikor kupite storitev neposredno pri nas
 • v kolikor odgovorite na naše neposredne marketinške kampanje, na primer z izpolnjevanjem kontaktnega obrazca za vnos podatkov na naši spletni strani
 • v kolikor nam naši partnerji posredujejo vaše podatke na dopusten način
 • v kolikor ste mlajši od 16 let, vas prosimo, da nam ne posredujte nobenih informacij brez soglasja vaših staršev ali skrbnika.

Kako se vaši podatki lahko uporabljajo

Uporaba osebnih podatkov, skladno s predpisi o varstvu osebnih podatkov, mora biti upravičena in utemeljena na podlagi ene od zakonskih “podlag”, zato s tem pravilnikom določamo podlage za vsako uporabo osebnih podatkov.
Upravičene pravne podlage za obdelavo podatkov so med drugim legitimni interes, pogodbena obveznost, zakonska osnova in soglasje. Obdelavo na podlagi legitimnega interesa Orto-Nova uporablja za promocijo in ponujanje informacij o svojih storitvah, z namenom ohranjanja najvišjih standardov prodaje storitev iz svoje ponudbe. Temeljne pravice in svoboščine obstoječih in potencialnih kupcev se merijo glede na interes Orto-Nova za obdelavo podatkov v ta namen.

Orto-Nova bo zbirala kontaktne podatke, podatke o opravljenih storitvah, garanciji in podatke o zgodovini vas, kot pacienta, ki je uporabljal naše storitve za namene obdelave zahtevkov na podlagi garancije ali tehnične podpore za opravljene storitve.
Osebni podatki se lahko posredujejo tretjim osebam, če obstaja utemeljena podlaga za posredovanje, kot so izpolnitev storitve ali prevoz.
Orto-Nova uporablja neposredno trženje, ki temelji na Vaših osebnih podatkih z namenom obveščanja o novostih in promocijah v naši ponudbi, posebnih nakupovalnih priložnostih, predstavitvah novih izdelkov, kot tudi naših predstavitvah na sejmih, konferencah in drugih prireditvah le z Vašim soglasjem.
Vaše soglasje za neposredno trženje lahko kadar koli prekličete. Vsaka oseba se lahko kadar koli pritoži na obdelavo podatkov za zgoraj opisani namen.

Za Orto-Nova veljajo in jo zavezujejo zakoni Republike Hrvaške in nadnacionalni predpisi. Orto-Nova je dolžna zagotavljati vaše podatke organom pregona, regulativnim in sodnim organom ter tretjim osebam v sodnem postopku, povezanimi s postopki ali preiskavami kjerkoli v svetu, kjer je to potrebno. Tam kjer je to dovoljeno, vam bomo neposredno poslali takšen zahtevek ali vas pred odgovorom obvestili, razen če bi to lahko vplivalo na preprečevanje ali odkrivanje kaznivega dejanja.
Omogočanje osebnih podatkov za namen skladnosti z zavezujočimi zahtevki za vašimi podatki predstavlja pravno obveznost, ki je odvisna od določenega zahtevka.
Kako ohranjamo varnost vaših podatkov

Za zaščito in ohranjanje varnosti, celovitosti in razpoložljivosti podatkov uporabljamo različne varnostne ukrepe, vključno s šifriranjem in avtentikacijo.

Med drugim uporabljamo tudi naslednje ukrepe:

 • strogo omejen osebni dostop do vaših podatkov po načelu “nujnega dostopa”
• varen prenos zbranih podatkov,
 • nastavitev požarnega zidu v IT sistemih z namenom prepovedi nepooblaščenega dostopa
 • stalno spremljanje dostopa do IT sistemov z namenom odkrivanja in preprečevanje zlorabe osebnih podatkov.

Vsi vaši podatki so shranjeni na naših varnih strežnikih in varnih strežnikih naših partnerjev ter so dostopni in se uporabljajo v skladu z našimi pravili in varnostnimi standardi. Zaščita zasebnosti vaših podatkov je trajna in Orto-Nova sprejema vse potrebne ukrepe za njihovo zaščito. Osebne podatke varno obdelujemo, vključno z zaščito pred nepooblaščeno ali nezakonito obdelavo in izgubo.

Z registracijo ali izpolnjevanjem kontaktnega obrazca na www.ortonova.si nam dajete ločeno privolitev za obdelavo vaših osebnih podatkov, navedenih v registracijskem ali kontaktnem obrazcu za določen namen/e, kot tudi podatke, ki so na voljo v postopku dostavljanja dokumentacije v obliki ortopanskih posnetkov in podobno. Nameni, ki jih Orto-Nova lahko izpostavi v registracijskem ali kontaktnem obrazcu zahtevajo ločeno privolitev.
Zavezujemo se varovanju zasebnosti vaših osebnih podatkov in ravnanju v skladu z Splošno uredbo o varstvu osebnih podatkov (679/2016) EU, Zakonom o izvajanju Splošne uredbe o varstvu osebnih podatkov (NN 42/2018) in drugimi veljavnimi predpisi. Zbrane osebne podatke uporabnikov in obiskovalcev spletnih strani ter drugih pacientov ali potencialnih pacientov ne smemo in ne bomo omogočili tretjim osebam, razen če to dovoljuje posebna zakonodaja, ali smo zakonsko obvezni to storiti, ali je to potrebno zaradi uresničevanja pogodbenih obveznosti.

Zavezujemo se, da ne bomo zlorabljali osebnih podatkov iz registracijskega ali drugega obrazca ali zbranih podatkov s pomočjo piškotkov, niti jih brez Vaše privolitve omogočali tretjim osebam, razen, če to izrecno določa zakon in v primerih, ko to zahteva izpolnjevanje obveznosti. Za osebne podatke štejejo vsi podatki, ki identificirajo Uporabnika (npr. ime in priimek, e-poštni naslov, naslov prebivališča ipd.) in se uporabljajo za odgovarjanje na poizvedbe/povpraševanja Uporabnikov, statistiko in po možnosti pošiljanje posebnih ponudb in glasil po zasebnih privolitvah.

Vse informacije o strankah se strogo hranijo in so dostopne samo zaposlenim, katerim so te potrebne za opravljanje dela. Zaposlenci Orto-Nove in poslovni partnerji so odgovorni za spoštovanje načel zaščite zasebnosti. Zavezujemo se omogočiti vam zaščito vaših osebnih podatkov z zbiranjem le osnovnih podatkov, potrebnih za izpolnitev namena dane privolitve ali legitimnih interesov, pogodbene ali pravne osnove. Podatki, ki se z dostopom do spletne strani samodejno beležijo (IP naslov, ime domene, vrsta brskalnika, število obiskov, čas, porabljen na spletnih straneh ipd.), bodo uporabljeni izključno za ocenjevanje prepoznavnosti spletne strani in za izboljšanje njene vsebine in funkcionalnosti ali za statistične namene.
Orto-Nova obvešča Uporabnike o načinu uporabe zbranih podatkov in jih uporablja za trženjske namene izključno po posebej sprejeti privolitvi. V primeru kakršne koli spremembe osebnih podatkov (npr. mesta prebivanja, naslova za dostavo), ki so evidentirani z registracijo, je Uporabnik dolžan spremembo opraviti tudi med uporabniškimi podatki.

V skladu z veljavno nacionalno in nadnacionalno zakonodajo, s ciljem zaščite zaupnosti osebnih podatkov, se zavezujemo, da bomo vaše podatke obravnavali v skladu z zakonom in v dobri veri, zbirali podatke izključno za posebne in zakonite namene, da ne bomo podatkov pošiljali nobeni tretji osebi brez Vaše predhodne privolitve, da osebnih podatkov ne bomo pošiljali v države izven območja EU v kolikor ta država ne zagotavlja ustrezne ravni varstva podatkov; zagotovili primerno, varno in ustrezno shranjevanje osebnih podatkov, tako da ne presega namena, zaradi katerega so bili podatki zbrani in obdelani; zagotavljali točnost osebnih podatkov; zagotavljali obdelavo osebnih podatkov v času in za namen za katerega je to potrebno; sprejeli vse potrebne in ustrezne tehnične in organizacijske ukrepe za preprečitev uničenja, poškodovanja ali izgube osebnih podatkov Upravičenca.
V kolikor ne želite, obdelovanja vaših podatkov na kakršen koli način, zahtevajte brisanje, popravek ali posredovanje po elektronski pošti, na elektronski naslov Pooblaščenca za varstvo podatkov: info@orto-nova.hr ali telefonsko številko: +385 51 829 600.

Orto-Nova lahko kontaktira Uporabnika zaradi preverjanja pristnosti zahtevka.

Uporabnik, ki je fizična oseba, lahko kadarkoli od Orto-Nove zahteva:

 • Omogočanje dostopa do kataloga zbiranja osebnih podatkov;
 • Potrdilo, ali se obdelujejo podatki v povezavi z Uporabnikom in omogočanje pregleda osebnih podatkov v sistemu za shranjevanje osebnih podatkov in njihovo kopiranje;
 • Posredovanje osebnih podatkov iz sistema za shranjevanje podatkov;
 • Seznam tretjih oseb, katerim so bili osebni podatki posredovani, kdaj so bili posredovani, na podlagi česar in za kakšen namen so bili posredovani;
 • Navedbo informacij o virih, na katerih se temeljijo evidence, katere osebne podatke sistem za pohranjevanje vsebuje o posamezniku in načinu obdelave;
 • Navedbo informacije o namenu obdelave in vrsti obdelanih osebnih podatkov ter vsa potrebna pojasnila v zvezi s tem;
 • Pojasnite tehnične ali logično-tehnične postopke odločanja, v kolikor opravlja avtomatizirano odločanje z obdelavo osebnih podatkov posameznika.

Rok hrambe podatkov o Uporabniku traja doživljensko ali do sprejema zahtevka za izbris osebnih podatkov od strani posameznika, na katerega se nanašajo osebni podatki, nakar se ti isti podatki izbrišejo. Orto-Nova hrani osebne podatke dlje od navedenega roka samo v kolikor je to obvezno po veljavnih predpisih v Republiki Hrvaški ali nadnacionalni zakonodaji.
Osebni podatki, ki niso več potrebni se ali anonimizirajo ali uničujejo na varen način.

V kolikor Uporabnik ugovarja obdelavi svojih podatkov s strani Orto-Nova, lahko vloži svoj ugovor pristojnemu državnemu organu, skladno z Splošno uredbo o varstvu osebnih podatkov.

Pooblaščenec za varstvo osebnih podatkov
+385 51 829 601
info@orto-nova.hr