Andrej Kravanja

M.Sc., dr.med.dent.

Biografija

M.Sc., Andrej Kravanja, dr.dent.med., je kot eden najboljših študentov svoje generacije leta 2008 diplomiral na Medicinski fakulteti na Reki, smer zobna medicina.

Opravlja posege s področja oralne kirurgije in paradontologije, posebej pa ga zanima področje implantoprotetike.

 

Visoke standarde stroke vzdržuje z izobraževanjem na klinikah svetovno priznanih strokovnjakov

 

  • Sodeloval je na številnih kongresih ter individualnih tečajih o implantoprotetični terapiji

  • Ima licenco za delo z vrhunskimi sistemi zobnih vsadkov

  • Končal je mednarodni specialistični študij implantologije in zobne kirurgije te stekao zvanje Master of Science Orale Chirurgie/Implantologie