Dentalne asistentice Za što precizniji rad liječnika, te za visoke standarde čistoće brinu se naše dentalne asistentice. Kontinuiranim educiranjem doprinose usklađenom radu cijelog tima. Završile su srednju medicinsku školu te su učlanjene u komoru dentalnih asistenata.