Matea Cerovac

dr.med.dent.

Biografija

Matea Cerovac, dr.med.dent., završila je studij stomatologije na Medicinskom fakultetu u Zagrebu.

Članicom našeg liječničkog tima Orto-Nova postaje 2017.godine.

 

Obavlja zahvate iz svih djelatnosti dentalne medicine

 

  • U sklopu programa Erasmus stručnu praksu u trajanju od 2 mjeseca odrađuje u Portugalu

  • Za vrijeme studiranja, nagrađena je Rektorovom nagradom za rad: “Prosudba učinka sredstava za izbjeljivanje na promjenu boje zubi i nastanak postoperativne osjetljivosti”

  • vesela i vedra osoba

  • aktivno se služi engleskim i talijanskim jezikom