Iva Trkovnik

dr.med.dent.

Biografija

Iva Trkovnik,dr.med.dent., završila je studij stomatologije 2005. godine na stomatološkom fakultetu sveučilišta u Rijeci.

Liječničkom timu o Centru dentalne medicine Orto-Nova pridružuje se 2017.godine.

 

Po završetku stomatološkog fakulteta radi na serijalnoj praksi u Stockholmu. Završila je edukaciju u tvornici dentalnih implantanata Astra

 

Obavlja zahvate na svim područjima dentalne medicine s posebnim interesom na:

  • stomatološku protetiku

  • implanto protetiku

  • aktivno se služi engleskim i talijanskim jezikom